News

Vi trenger en større gründerkultur på universitetene og høyskolene

Vi trenger en større gründerkultur på universitetene og høyskolene

Innovasjon og entreprenørskap er viktig for næringslivets evne til omstilling. Norsk Studentorganisasjon etterlyser en større gründerkultur i akademia, og får støtte fra NHO.

News and relevant articles

See the list