AAU logo

AAU Career

Karrieredagene i Forum / Career days

Karrieredagene i Forum / Career days

For alle studerende og alumner på AAU CPH / For students and alumni in Copenhagen

Time

09.03.2018 kl. 10.00 - 16.00

Description

English below

 

Invester én dag i Karrieredagene og få mulighed for at: 

 • Skabe relationer til de virksomheder, du gerne vil lære bedre at kende.
 • Starte dit professionelle netværk, som vil være guld værd i din videre jobsøgning og karriere.
 • Finde virksomheder, der er interesserede i at samarbejde med dig omkring udarbejdelse af projektopgave, praktikforløb, studiejob m.v. 
 • Finde et job. En del virksomheder har konkrete jobtilbud med på messen og bruger bl.a. dagen til at finde relevante kandidater. 
 • Få professionel rådgivning og sparring fra a- kasser, faglige organisationer og AAU Karriere.
 • Møde et meget bredt udsnit af virksomheder i Danmark – Alle brancher er repræsenteret og glæder sig til at møde dig.
 • Blive bekræftet i dine overvejelser om fremtidig karriere – eller blive overrasket over anderledes og mere skæve vinkler på, hvordan en karriere også kan forløbe. 
 • Deltage i foredrag og virksomhedspræsentationer, der klæder dig på til skiftet fra studie- til arbejdsliv.

Læs mere og forhåndsregistrer dig på karrieredagene.dk

 

Invest one day in your future, participate in Career Days and get opportunity to: 

 • Get to know different companies and their working culture and start growing relations. 
 • Start your professional network in Denmark, which will be of great importance and value to your future job search and career.
 • Find companies interested in engaging in project collaborations, internships, student jobs etc. 
 • Find a job. Some companies bring specific vacancies to the fair and spend the day getting personal contact with potential candidates. 
 • Get professional advice and counselling from Unemployment Benefit Funds (A-kasser), professional organizations (e.g. unions) and AAU Career. 
 • Meet company representatives from various sectors in Denmark – all excited to meet you!
 • Get confirmed in your considerations on your future career – or get surprised by different and more oblique angles on how career paths can look like.
 • Attend seminars and company presentations, which also focus on the transition from student- to working life

Read more and pre-register at karrieredagene.dk

 

Host

Karrieredagene

Address

Forum, Julius Thomsens Plads 1, 1925 Frederiksberg C

Go to event list